Thai English
 
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียบประเพณี
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
"ศูนย์กลางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ฟื้นวิถีชุมชน สู่สังคมน่าอยู่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
 

 

นายศุภชัย ไชยวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  ผลิตภัณฑ์ในตำบล
หมอน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 227 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

รหัสสินค้า : 810302-A902

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก.

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเตยปาหนัน (OTOP)

สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกระบี่

 

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน

 88 หมู่ 1 บ้านหลังสอด ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150

 

ติดต่อ : นางข้อลี้ฟ๊ะ ละงู

โทร :  06 2676865, 075 611066

 

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐ โทรสาร : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐
  Copyright © 2016. www.kohlantayai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs