Thai English
 
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียบประเพณี
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
"ศูนย์กลางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ฟื้นวิถีชุมชน สู่สังคมน่าอยู่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
 

 

นายศุภชัย ไชยวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  แหล่งท่องเที่ยว
เกาะปอ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 325 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 7 สิงหาคม 2559
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

        เกาะปอ  อยู่ห่างเกาะลันตาใหญ่ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ลักษณะเป็นที่ราบสูง  มีพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลเหมาะแก่การตกปลาและงมหอยชักตีน ซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อของตำบลเกาะลันตาใหญ่มีประชาชนอาศัยอยู่ในเกาะปอ  เป็นชาวบ้านบ้านเกาะปอ อยู่ในหมู่ที่  4  ของตำบลเกาะลันตาใหญ่

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐ โทรสาร : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐
  Copyright © 2016. www.kohlantayai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs