Thai English
 
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียบประเพณี
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
"ศูนย์กลางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ฟื้นวิถีชุมชน สู่สังคมน่าอยู่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
 

 

นายศุภชัย ไชยวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางขึ้นสวยผีเสื้อ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 3) 20 ก.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเขาไม้แก้วซอยบ้านโต๊ะดา หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 3) 20 ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายบ้านบังบัง-ควนวิวพอยท์ หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 4) 13 ก.ย. 2561
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเขาไม้แก้วซอยบ้านโต๊ะด๊ะ บ้านคลองนิน หมู่ 6 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 10) 6 ก.ย. 2561
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางขึ้นสวนผีเสื้อ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 9) 6 ก.ย. 2561
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านบังดล-ควนวิวพอยท์ หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 9) 6 ก.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายควนต้นแป้น หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 14) 31 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองนุ้ย ซอย2 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 9) 31 ส.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายท่าเรือบ้านตีน หมู่ 3 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (ดู : 34) 16 ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายท่าเรือบ้านตีน ม.3 บ้านเจ๊ะหลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 33) 24 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองนุ้ย ซอย 2 หมู่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 34) 18 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายท่าเรือบ้านตีน หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 40) 12 ก.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังเหล็กและระบบสูบน้ำ หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 52) 31 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายท่าเรือชายบ่าว หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 59) 23 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางเข้ากุโบร์บ้านตีน หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 47) 23 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหมู่บ้านศุภนิมิต หมู่ 7 บ้านสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 50) 23 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังเหล็กและระบบสูบน้ำ หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 41) 21 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง (ดู : 42) 1 พ.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางเข้ากุโบร์บ้านตีน หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 51) 11 เม.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมถนน ค.ส.ล. สายท่าเรือชายบ่าว หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 43) 11 เม.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหมู่บ้านศุภนิมิตร หมู่ 7 บ้านสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 43) 9 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางเช้ากุโบร์บ้านตีน หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 50) 2 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมถนน ค.ส.ล.สายท่าเรือชายบ่าว หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 55) 2 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหมู่บ้านศุภนิมิต หมู่ 7 บ้านสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 58) 29 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงบ่อขยะ ของ อบต.เกาะลันตาใหญ่ (ดู : 71) 22 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. สายบ้านเกาะปอ หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 69) 8 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) (ดู : 85) 26 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (ดู : 90) 27 ต.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าหาดคลองนิน อบต.เกาะลันตาใหญ่ (ดู : 110) 19 ก.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตทางลงชายหาดบริเวณหลัง อบต.เกาะลันตาใหญ่ (ดู : 171) 19 ก.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมวางท่อ หมู่ 2 บ้านศรีรายา (ดู : 86) 7 ก.ย. 2560
ยกเลิกประกาศประกวดราคา (ดู : 103) 1 ก.ย. 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการขยายถนนพร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ 6 บ้านคลองนิน (ดู : 103) 18 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 7 เครื่อง (ดู : 92) 11 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนพร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ 6 (ดู : 99) 4 ส.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ (ดู : 121) 17 ก.ค. 2560
ราคากลางโครงการรื้อถอนถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ก่อสร้างใหม่เป็นถนน ค.ส.ล.ซอยอนามัยคลองโตบ (ดู : 106) 3 ก.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายน้ำตก-คลองจาก (ดู : 99) 3 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคลองโตบ 3 (ซอยบ้านนายบ่าว) หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 103) 30 มิ.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น(บาลาย) หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 117) 19 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายลงท่าเรือบ้านตีน หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 24) 14 มิ.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าหาดคลองนิน หมู่ 6 (ดู : 113) 14 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. 2 ข้างทาง หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ (ดู : 17) 6 มิ.ย. 2560
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายน้ำตก-คลองจาก หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 119) 29 พ.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ดู : 120) 15 พ.ค. 2560
ราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายน้ำตก-คลองจาก หมู่ 5 ต.เกาะลันตาใหญ่ (ดู : 115) 11 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเขาไม้แก้ว หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 23) 1 พ.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการชุดลอกบ่อขยะ (ดู : 113) 28 เม.ย. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไสปาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 118) 27 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไสปาหลี หมู่ 5 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 116) 24 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายลงท่าเรือบ้านตีน หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 112) 19 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายลงท่าเรือชายบ่าว หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 114) 19 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการรื้อถอนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายอนามัยคลองโตบ หมู่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 109) 18 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนางอัมรา หมู่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 111) 18 เม.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 (ดู : 60) 10 เม.ย. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเขาไม้แก้ว หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 107) 30 มี.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 3 (ดู : 57) 29 มี.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ดู : 51) 13 มี.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 3 (ดู : 60) 9 มี.ค. 2560
ราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเขาไม้แก้ว หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 120) 2 มี.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐ โทรสาร : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐
  Copyright © 2016. www.kohlantayai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs