Thai English
 
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียบประเพณี
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
"ศูนย์กลางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ฟื้นวิถีชุมชน สู่สังคมน่าอยู่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
 

 

นายศุภชัย ไชยวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายท่าเรือบ้านตีน หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 7) 12 ก.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังเหล็กและระบบสูบน้ำ หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 19) 31 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายท่าเรือชายบ่าว หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 23) 23 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางเข้ากุโบร์บ้านตีน หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 19) 23 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหมู่บ้านศุภนิมิต หมู่ 7 บ้านสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 22) 23 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังเหล็กและระบบสูบน้ำ หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 19) 21 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง (ดู : 25) 1 พ.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางเข้ากุโบร์บ้านตีน หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 30) 11 เม.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมถนน ค.ส.ล. สายท่าเรือชายบ่าว หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 23) 11 เม.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหมู่บ้านศุภนิมิตร หมู่ 7 บ้านสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 25) 9 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางเช้ากุโบร์บ้านตีน หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 33) 2 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมถนน ค.ส.ล.สายท่าเรือชายบ่าว หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 38) 2 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหมู่บ้านศุภนิมิต หมู่ 7 บ้านสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 43) 29 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงบ่อขยะ ของ อบต.เกาะลันตาใหญ่ (ดู : 53) 22 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. สายบ้านเกาะปอ หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 50) 8 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) (ดู : 66) 26 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (ดู : 72) 27 ต.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าหาดคลองนิน อบต.เกาะลันตาใหญ่ (ดู : 90) 19 ก.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตทางลงชายหาดบริเวณหลัง อบต.เกาะลันตาใหญ่ (ดู : 119) 19 ก.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมวางท่อ หมู่ 2 บ้านศรีรายา (ดู : 72) 7 ก.ย. 2560
ยกเลิกประกาศประกวดราคา (ดู : 85) 1 ก.ย. 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการขยายถนนพร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ 6 บ้านคลองนิน (ดู : 91) 18 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 7 เครื่อง (ดู : 76) 11 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนพร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ 6 (ดู : 85) 4 ส.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ (ดู : 105) 17 ก.ค. 2560
ราคากลางโครงการรื้อถอนถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ก่อสร้างใหม่เป็นถนน ค.ส.ล.ซอยอนามัยคลองโตบ (ดู : 91) 3 ก.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายน้ำตก-คลองจาก (ดู : 82) 3 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคลองโตบ 3 (ซอยบ้านนายบ่าว) หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 92) 30 มิ.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น(บาลาย) หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 100) 19 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายลงท่าเรือบ้านตีน หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 16) 14 มิ.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าหาดคลองนิน หมู่ 6 (ดู : 92) 14 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. 2 ข้างทาง หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ (ดู : 8) 6 มิ.ย. 2560
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายน้ำตก-คลองจาก หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 97) 29 พ.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ดู : 103) 15 พ.ค. 2560
ราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายน้ำตก-คลองจาก หมู่ 5 ต.เกาะลันตาใหญ่ (ดู : 97) 11 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเขาไม้แก้ว หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 14) 1 พ.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการชุดลอกบ่อขยะ (ดู : 96) 28 เม.ย. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไสปาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 102) 27 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไสปาหลี หมู่ 5 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 99) 24 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายลงท่าเรือบ้านตีน หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 99) 19 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายลงท่าเรือชายบ่าว หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 99) 19 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการรื้อถอนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายอนามัยคลองโตบ หมู่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 93) 18 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนางอัมรา หมู่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 95) 18 เม.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 (ดู : 51) 10 เม.ย. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเขาไม้แก้ว หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 92) 30 มี.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 3 (ดู : 45) 29 มี.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ดู : 41) 13 มี.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 3 (ดู : 49) 9 มี.ค. 2560
ราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเขาไม้แก้ว หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 106) 2 มี.ค. 2560
เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 38) 27 ก.พ. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไสปาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 94) 27 ก.พ. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 96) 27 ก.พ. 2560
เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 39) 23 ก.พ. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 94) 23 ก.พ. 2560
ราคากลางโครงการต่อเติมถนน ค.ส.ล.สายใต้นาเลียบป่าชายเลน หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ (ดู : 106) 20 ก.พ. 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไสปาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ (ดู : 98) 20 ก.พ. 2560
ราคากลางปรับปรุงดาดหินบริเวณที่ทำการ อบต.เกาะลันตาใหญ่ (ดู : 87) 9 ก.พ. 2560
ราคากลางก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี (ดู : 80) 9 ก.พ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโคางการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนา หมู่ 2 (ดู : 34) 13 ม.ค. 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายย่าญา หมู่ 8 บ้านคลองโตบ (ดู : 110) 6 ม.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐ โทรสาร : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐
  Copyright © 2016. www.kohlantayai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs